Denný rozvoz fliaš Bratislava a okolie

Rozvoz fliaš
Rozvoz tlakových fliaš CO2 vykonávame len pre nájomcov a majiteľov tlakových fliaš zakúpených vo firme Hastex. Rozvoz robíme v Bratislave a jej blízkeho okolia. Možnosť rozvozu do iných miest je možný po dohode s obchodným zástupcom. Rozvoz fliaš sa vykonáva v pracovných dňoch. Dodávku plníme nasledovný deň po doručení objednávky. Naliehavé objednávky riešime aj v deň dovozu s podmienkou voľnej kapacity.

Telefonické objednávky na rozvoz:

0907 444 555 | SMS | odkazovač | whatsapp

E-mail: objednavky@hastex.sk