Denný rozvoz fliaš Bratislava a okolie

Rozvoz fliaš

Rozvoz tlakových fliaš CO2 vykonávame len pre nájomcov a majiteľov tlakových fliaš zakúpených vo firme Hastex. Rozvoz robíme v Bratislave a jej blízkeho okolia. Možnosť rozvozu do iných miest je možný po dohode s obchodným zástupcom. Rozvoz fliaš sa vykonáva v pracovných dňoch. Dodávku plníme nasledovný deň po doručení objednávky. Naliehavé objednávky riešime aj v deň dovozu s podmienkou voľnej kapacity.

Plnenie tlakových fliaš CO2 sa vykonáva do fliaš, ktoré zodpovedajú príslušným predpisom (EN, STN, vyhlášky, predpisy o bezpečnosti technických zariadení).
Plniace stredisko: Stará Vajnorská č. 6, Bratislava
Otváracie hodiny: 7:00 – 16:00

Telefonické objednávky na rozvoz:

0907 444 555 | SMS | odkazovač | whatsapp

E-mail: objednavky@hastex.sk