Revízie vyhradených technických zariadení

Vyhradené technické zariadenia delíme na tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia.

Kontrolou vyhradeného technického zariadenia – odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa zaisťuje kontrola stavu bezpečnosti daného zariadenia po ukončení jeho výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcii a opravy a počas jeho prevádzky.

Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009Z.z. a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí výkon odborných skúšok a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení v zmysle platnej legislatívy.

Vykonáme celkový audit prevádzky so spracovaním správy zo stavu plnenia povinností vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti technických zariadení (technická dokumentácia, platnosť kontrol, stav evidencie, technický stav a pod.):
– pred kolaudačným konaním,
– pred spustením prevádzky VTZ,
– pred kontrolou štátnych orgánov,
– u Vašich nájomcov,
– a podobne.

SCROLL UP
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnyNaspäť do obchodu

    Nákupný košík