REVÍZIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ


Vyhradené technické zariadenia delíme na tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia.

Kontrolou vyhradeného technického zariadenia – odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa zaisťuje kontrola stavu bezpečnosti daného zariadenia po ukončení jeho výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcii a opravy a počas jeho prevádzky.

Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009Z.z. a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí výkon odborných skúšok a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení v zmysle platnej legislatívy.

Vykonáme celkový audit prevádzky so spracovaním správy zo stavu plnenia povinností vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti technických zariadení (technická dokumentácia, platnosť kontrol, stav evidencie, technický stav a pod.):

– pred kolaudačným konaním,
– pred spustením prevádzky VTZ,
– pred kontrolou štátnych orgánov,
– u Vašich nájomcov,
– a podobne.

  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje