Školenie prvej pomoci


image

Prvá pomoc - KPR

Zamestnávateľ je v zmysle zákona NR SR č. 124/2006Z.z. §8 povinný zabezpečiť preškolenie zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci. Slovenský červený kríž odporúča preškoliť minimálne 10% zamestnancov spoločnosti a preškolovať v pravidelnom intervale jedenkrát za 2 roky. Preto budeme veľmi radi, ak využijete našu ponuku a absolvujete vzdelávanie v oblasti poskytovania prvej pomoci s nami.

Cieľom kurzu je získať základné vedomosti a zručnosti na poskytnutie prvej pomoci. Vzdelávanie sa vykonáva interaktívnou formou, k dispozícii sú moderné nácvikové modely.

Zrozumiteľne podané informácie si Vaši zamestnanci po každej odprezentovanej téme vyskúšajú aj prakticky. Vzdelávanie v oblasti poskytovania prvej pomoci vedie inštruktor prvej pomoci s dlhoročnými skúsenosťami. V prípade záujmu o zdelávanie v oblasti poskytovania prvej pomoci pre väčší počet zamestnancov k Vám radi pricestujeme, ak potrebujete zaškoliť iba malý počet zamestnancov, môžete sa zúčastniť na vzdelávaní v našich priestoroch.

Zásady prvej pomoci sú tak jednoduché, že pravidelným opakovaním a nácvikom správnych postupov by sa mali stať našou základnou gramotnosťou.

  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje