Pracovná zdravotná služba


Naša spoločnosť je oprávnená poskytovať pracovnú zdravotnú službu / dohľad nad pracovnými podmienkami pre nerizikových zamestnancov (kategória 1 a 2) – sme zapísaní v Zozname fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2.

Pracovnú zdravotnú službu zabezpečujeme verejným zdravotníkom s dlhoročnou praxou.

Pri výkone činností pracovnej zdravotnej služby aktívne spolupracujeme so všetkými zložkami podieľajúcimi sa na zabezpečení zdravotného pracovného prostredia (bezpečnostný technik, vedúci zamestnanci, ostatní zamestnanci).

V rámci dohľadu nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami vykonávame u zamestnávateľa nasledujúce služby:


-Obhliadka pracovísk – vstupné a periodické posúdenie zdravotného rizika (s vytipovaním nedostatkov pracovného prostredia vzhľadom k súčasne platnej legislatíve (priestorové členenie, usporiadanie a vybavenie pracovísk, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, stravovanie a podobne).
-Identifikácia nebezpečenstva jednotlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálne, chemické a biologické faktory, mikroklimatické podmienky,…).
-Vykonanie analýzy zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície daným faktorom s klasifikáciou rizika.
-Vypracovanie posudkov o riziku pre jednotlivé profesie a jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.
-Navrhnutie zaradenia prác zamestnancov do jednotlivých kategórií prác – kategorizácia prác.
-Vytvorenie návrhu plánu na zníženie alebo vylúčenie škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia.
-Pomoc pri implementácii preventívnych opatrení do praxe.

  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje