Naša spoločnosť je oprávnená poskytovať pracovnú zdravotnú službu / dohľad nad pracovnými podmienkami pre nerizikových zamestnancov (kategória 1 a 2) – sme zapísaní v Zozname fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2.

Pracovnú zdravotnú službu zabezpečujeme verejným zdravotníkom s dlhoročnou praxou.

Pri výkone činností pracovnej zdravotnej služby aktívne spolupracujeme so všetkými zložkami podieľajúcimi sa na zabezpečení zdravotného pracovného prostredia (bezpečnostný technik, vedúci zamestnanci, ostatní zamestnanci).

V rámci dohľadu nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami vykonávame u zamestnávateľa nasledujúce služby: