Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP


BOZP

Spoločnosť HASTEX patrí medzi spoločnosti, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb v oblasti BOZP a má viac ako 25 ročnú tradíciu.

Zaoberáme sa poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Poskytujeme výkon činností BOZP, akými sú:

Odborné školenie BOZP pre zamestnancov

BOZP školenie vykonávame podľa dohody vo vlastných priestoroch alebo u zákazníka. Bepečnostný technik vykonáva nasledovné činnosti:

  • vykonávanie činností súvisiacich so zabezpečením pravidiel BOZP a OPP na pracovisku,

  • vykonávanie kontrolnej činnosti BOZP a OPP,

  • spolupráca s dozornými orgánmi,

  • oboznamovanie zamestnancov a subdodávateľov s predpismi na zaistenie BOZP a OPP,

  • príprava a aktualizácia dokumentácie v oblasti BOZP a OPP,

  • spracovanie správ o činnosti BOZP a OPP,

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci možno charakterizovať ako súbor opatrení, zásad, princípov, postojov, správania a aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. Pojem „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ je známy aj pod skratkou BOZP.

Áno, zamestnávateľ je povinný zabezpečovať BOZP v zmysle zákona NR SR č. 124/2006Z. z. v znení neskorších predpisov.

Áno patrí, zamestnanci spoločnosti HASTEX sú oprávnení školiť zamestnancov na práce vo výškach.

Cena školenia závisí od rôznych parametrov, ako sú najmä: počet zamestnancov, rizikovosť pracoviska – výroba alebo administratíva. Pre vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

BOZP a OPP

Ing. Tibor Kalčík
Vedúci služieb BOZP a OPP

+421 905 496 527
sluzby@hastex.sk
PO, BOZP

Mgr. Eva Dolinská
Verejný zdravotník, inštruktor prvej pomoci

+421 905 542 530
sluzby@hastex.sk
  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje