Spoločnosť HASTEX spol. s r.o. vykonáva kompletný servis nástenných hydrantov v zmysle vyhlášky č. 699/2004 Z. z..

Medzi najčastejšie servisné úkony patrí:

  1. Kontrola hydrantu sa vykonáva raz za 12 mesiacov pokiaľ nieje výrobcom určené inak
  2. Výmena komponentov – ventil, hadica, prúdnica, polospojka, skrinka
  3. Výmena celého nástenného hydrantu

Profesionálne služby zabezpečujú odborníci v danom obore. V prípade havárie je firma HASTEX poistená až do výšky 400 000,-€.

O obhliadku priestorov môžete požiadať na obchod@hastex.sk

Do správy nezabudnite uviesť adresu a telefonický kontakt.