POŽIARNA OCHRANA


Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

Prostredníctvom našich kvalifikovaných a skúsených pracovníkov Vám zabezpečíme komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi.

Výkon služieb technika požiarnej ochrany na pracovisku zahŕňa:

- vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,
- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- vykonávanie vstupných a opakovaných školení o ochrane pred požiarmi,
- určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
- asistenciu pri kontrolách štátnych orgánov,
- organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
- Konzultačné a poradenské služby na úseku OPP.

Výkon služieb špecialistu požiarnej ochrany zahŕňa:

- vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
- riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení,
- spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru.

  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje