Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi.

Prostredníctvom našich kvalifikovaných a skúsených pracovníkov Vám zabezpečíme komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi.

Výkon služieb technika požiarnej ochrany na pracovisku zahŕňa:

Výkon služieb špecialistu požiarnej ochrany zahŕňa: