Ergonómia pracoviska


Pracovné prostredie je jedným z významných faktorov, ktorý ľudia zvažujú pri výbere povolania,ale aj pri zotrvaní v ňom. Pozitívne a negatívne faktory pracovného prostredia ovplyvňujú správanie, nálady, pocity zamestnanca a odzrkadľujú sa predovšetkým na jeho práci a zdravotnom stave. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité, aby zamestnávatelia vytvárali vhodné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov a dbali na fyzikálne, organizačné, hygienické, estetické, sociálno-psychologické podmienky, či podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, priestorové a funkčné riešenie pracoviska.

Práca v kancelárii zvyčajne zahŕňa celodenné sedenie na stoličke pri počítači. Ide o pozíciu, ktorá ovplyvňuje a posilňuje stres každej časti tela. Aby nedošlo k namáhaniu chrbtice, je dôležité mať pracovný priestor zariadený tak, aby pracoval ergonomicky pre Vás. Pozornosť venujeme aplikovaniu najúčinnejších a bezpečných poznatkov do praxe, zaoberáme sa rôznymi pracovnými zariadeniami a prostrediami, ktoré zamestnanci využívajú. Tým vieme ovplyvniť rastúce náklady zamestnávateľov spojených s práceneschopnosťou, či pracovnými úrazmi.

  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje