Časté otázky


Medzi najdôležitejšie činnosti patrí zabezpečenie školenia pre zamestnancov z BOZP. Tieto školenia vykonávame prezenčne, rovnako aj formou on-line školenia. Následne, po osobnej konzultácii a obhliadke priestorov pripravíme plán činností a zoznam dokumentácie, ktorú má mať klient spracovanú, ku každému klientovi a jeho potrebám pristupujeme osobitne.

Tak ako v oblasti BOZP, aj v prípade ochrany pred požiarmi je potrebné zabezpečiť školenie zamestnancov z OPP. Tieto školenia vykonávame prezenčne, rovnako aj formou on-line školenia. Následne, po oboznámení sa s povahou prevádzky, určí sa ďalší postup výkonu činností – výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok, spracovanie potrebnej dokumentácie.

Áno, zamestnávateľ je povinný hodnotiť zdravotné riziko zamestnancov a mať spracovanú základnú dokumentáciu pracovnej zdravotnej služby (posúdenie zdravotného rizika, kategorizácia prác). Pre pracovné činnosti zaradené do kategórie práce 2, je povinnosť pravidelne prehodnocovať zdravotné riziko zamestnancov, a to v perióde 1 x za 24mesiacov.

Áno, zamestnávateľ je povinný školiť zamestnancov na poskytovanie 1.pomoci, nemusia byť ale preškolení všetci zamestnanci. Slovenský červený kríž odporúča preškoliť aspoň 10% zamestnancov v intervale 1x za 2roky.

Ak následkom pracovného úrazu vznikla PN dlhšia ako 3dni, už definujeme úraz ako registrovaný. Zamestnávateľovi vzniká povinnosť spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze a následne komunikovať so všetkými dotknutými orgánmi v zákonmi stanovenými lehotami (inšpektorát práce, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa). Tieto činnosti vykonáme za Vás a všetky potrebné podklady pre dotknuté orgány vypracujeme „na kľúč“.

V prípade kontrol zo strany štátnych orgánov, sme nápomocní a pripravení Vás zastupovať. Zabezpečíme komunikáciu a pomôžeme pri odstraňovaní zistených nedostatkov.

  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje