Pandemický plán


Pandemický plán musí mať pripravený každá organizácia a začína sa podľa neho konať, ak úrady SR dajú na to pokyn (v zmysle §52 ods. 1 písm. j) až m) zákona NR SR č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia).

Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí spracovanie pandemického plánu na mieru.

Medzi najúčinnejšie opatrenia na zabránenie šíreniu vírusu patrí vhodné správanie sa, dodržiavanie hygienických pravidiel a obmedzenie sociálneho kontaktu.

Tieto opatrenia tvoria dôležitú súčasť pandemického plánu spoločnosti.

Vypracovanie pandemického plánu sa vykonáva za účelom zabezpečenia preventívnych a krízových opatrení pre prípad prepuknutia pandémie. Pandemický plán sa zameriava hlavne na obmedzenie šírenia infekcie v podniku a udržanie produkcie na najvyššej možnej miere.

Pandemický plán obsahuje množstvo odporúčaní, ako v priebehu pandémie zorganizovať chod prevádzky na minimálnej úrovni, a taktiež, ako sa po skončení pandémie plynulo vrátiť do normálnej prevádzky.

Cena pandemického plánu na vyžiadanie.

PO, BOZP

Mgr. Eva Dolinská
Verejný zdravotník, inštruktor prvej pomoci

+421 905 542 530
sluzby@hastex.sk
  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje