Pandemický plán

Pandemický plán musí mať pripravený každá organizácia a začína sa podľa neho konať, ak úrady SR dajú na to pokyn (v zmysle §52 ods. 1 písm. j) až m) zákona NR SR č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia).

Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí spracovanie pandemického plánu na mieru.

Medzi najúčinnejšie opatrenia na zabránenie šíreniu vírusu patrí vhodné správanie sa, dodržiavanie hygienických pravidiel a obmedzenie sociálneho kontaktu.

Tieto opatrenia tvoria dôležitú súčasť pandemického plánu spoločnosti.

Vypracovanie pandemického plánu sa vykonáva za účelom zabezpečenia preventívnych a krízových opatrení pre prípad prepuknutia pandémie. Pandemický plán sa zameriava hlavne na obmedzenie šírenia infekcie v podniku a udržanie produkcie na najvyššej možnej miere.

Pandemický plán obsahuje množstvo odporúčaní, ako v priebehu pandémie zorganizovať chod prevádzky na minimálnej úrovni, a taktiež, ako sa po skončení pandémie plynulo vrátiť do normálnej prevádzky.

Cena pandemického plánu na vyžiadanie.

Mgr. Eva Dolinská

Technik PO, BOZP, verejný zdravotník, inštruktor prvej pomoci
M: +421 905 542 530 | E: sluzby@hastex.sk | W: www.hastex.sk

SCROLL UP
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnyNaspäť do obchodu

    Nákupný košík