Tlakové fľaše na Argón, Argón Mix


Argón je bezfarebný jednoatómový vzácny plyn bez chuti a zápachu, ťažší než vzduch. Z chemického hľadiska sa vyznačuje značnou indiferentnosťou. Je najviac zastúpeným vzácnym plynom v ovzduší našej planéty – hmotnostný zlomok argónu vo vzduchu je 1 %.
Inertných vlastností argónu sa využíva predovšetkým pri zvarovaní kovov, kde tvorí ochrannu atmosféru okolo roztaveného kovu a zabraňuje vzniku oxidov a nitridov a tím zhoršovania mechanických vlastností zvaru.
V metalurgii sa ochranná atmosféra argónu nasadzuje pri tavení zliatin hliníku, titanu, medi, platinových kovov…
Argón sa dodáva v oceľových fľašiach na zváranie v inertnej atmosfére a na plnenie žiaroviek, „argónok“, v ktorých zmes dusíka s 15 % argónu zamedzuje rozprašovanie kovového vlákna, čím sa predlžuje život žiaroviek až na päťnásobok. Vo výbojkových rúrach žiari argón do modra, červena alebo zelena podľa toho, pod akým tlakom sú plnené.

HASTEX ponúka tlakové fľaše plnené argónom:

+ tlakové fľaše v objemoch 10L, 20L
+ argón 4.6 pre zváranie hliníka, nerezu
+ argón mix: 18% CO2 v Argóne
+ fľaše plnené tlakom 200 Bar
+ pripojovací závit k tlakovej fľaši: W 21,8 x 1/14"


Pri vysokých koncentráciách dusivý.

Pri vysokých koncentráciách môže spôsobiť zadusenie. Symptómami môžu byť strata mobility, alebo vedomia. Postihnutý si nemusí uvedomiť, že sa dusí.

  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje