Malé tlakové fľaše CO2


Niečo o plyne CO2 (oxid uhličitý)

Oxid uhličitý je bezfarebný plyn kyslastej chuti a štipľavého zápachu, ťažší ako vzduch. Je nehorľavý, dráždi pokožku a dýchacie cesty. Vo vode sa rozpúšťa najmä pod tlakom / sódová voda/ z roztoku ho možno vypudiť varením .Ľahko sa skvapalňuje na bezfarebnú kvapalinu. Pri prudkom vytekaní kvapaliny sa silným vyparovaním teplota oxidu zníži tak, že stuhne na „suchý ľad“, ktorý sa netopí ale sublimuje pri teplote -78,5°C.
Suchý ľad sa používa všade tam, kde je potreba dosiahnuť teplotu okolo -60°C a kde prekáža voda, tvoriaca sa topením vodného ľadu. Oxid uhličitý sa tvorí pri dýchaní, horení, kvasení, tlení a hnití, v malom množstve sa nachádza vo vzduchu. Priemyselne sa získava ako vedľajší produkt pri pálení vápna, alebo spaľovaní pevných palív. Oxid uhličitý nie je jedovatý, je však nedýchateľný. Koncentrácia okolo 3 % CO2 vo vzduchu spôsobuje obtiaže, pri obsahu 10 % CO2 vo vzduchu po dlhej dobe môže nastať smrť, pri obsahu 20 % CO2 vo vzduchu nastane smrť človeka za niekoľko sekúnd. Pri vstupe do miest, kde by sa CO2 mohol vyskytovať, je nutná najvyššia opatrnosť. Pri styku pokožky s kvapalným oxidom uhličitým môže dôjsť k vážnym omrzlinám.

Použitie:
Tlakové fľaše plnené potravinárskym oxidom uhličitým (CO2) sa používajú na výrobu perlivých nápojov (malinovka, sóda…) pre post – mixy, čapovanie piva, zváranie v ochrannej atmosfére, konzervovanie potravín v ochrannej atmosfére (napr. kyslá kapusta), v niektorých odvetviach zdravotníctva (virologické ústavy) v poslednom čase aj pre plnenie patrón pre šport (paint – ball) a pre podporu rastu akvarijných rastlín.

Špecifikácia Model S 0,5kg
Špecifikácia Model S 6 kg

  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje