Kontroly a servis

Hasiacu techniku môžete odteraz nakupovať aj online na našom E-Shope!

Kontroly a servis

Naša spoločnosť je pripravená vykonať pre vás kontrolu a servis hasiacej techniky. Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva Podľa § 21 a 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z najmenej jeden krát za 12 mesiacov, respektíve jeden krát za 24 mesiacov, podľa druhu hasiaceho prístroja a podľa obdobia, kedy bol hasiaci prístroj uvedený na trh.
Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na:

Vyhlásenie o zhode HP

Hasiace prístroje

Požiarne vodovody

Naša spoločnosť vykonáva okrem kontroly hasiacich prístrojov aj kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody – hydranty) a to podzemné, nadzemné aj vnútorné, ktorých kontrolu musí zabezpečiť podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. každá právnicka a fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov.

PRI KONTROLE POŽIARNEHO VODOVODU (HYDRANTU) SA KONTROLUJE:

funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov

voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam

vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou

prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení

označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení

pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva

Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania sa kontrola požiarnych vodovodov rozširuje o:

realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby

funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí

Ak sa pri kontrole požiarneho vodovodu zistí, že vybavenosť požiarneho vodovodu nie je úplná, alebo že nie je dostatočne označený (označenie hadicového navijáku, návod na obsluhu…) naši kontrolóri sú pripravení tieto závady odstrániť.

Súčasťou kontroly požiarneho vodovodu je aj tlaková skúška hydrantovej hadice aby sa zistilo, či nie je poškodená a odoláva skúšobnému tlaku. O tlakovej skúške hadice ako aj o kontrole požiarneho vodovodu vyhotovíme kontrolnú správu.

SCROLL UP
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnyNaspäť do obchodu

    Nákupný košík