Kontroly a servis


Naša spoločnosť je pripravená vykonať pre vás kontrolu a servis hasiacej techniky. Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva Podľa § 21 a 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z najmenej jeden krát za 12 mesiacov, respektíve jeden krát za 24 mesiacov, podľa druhu hasiaceho prístroja a podľa obdobia, kedy bol hasiaci prístroj uvedený na trh.

Požiarne vodovody


Naša spoločnosť vykonáva okrem kontroly hasiacich prístrojov aj kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody – hydranty) a to podzemné, nadzemné aj vnútorné, ktorých kontrolu musí zabezpečiť podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. každá právnicka a fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov.

PRI KONTROLE POŽIARNEHO VODOVODU (HYDRANTU) SA KONTROLUJE:

+ funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov
+ voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam
+ vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou
+ prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení
+ označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení
+ pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva

Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania sa kontrola požiarnych vodovodov rozširuje o:

+ realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby
+ funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí

Ak sa pri kontrole požiarneho vodovodu zistí, že vybavenosť požiarneho vodovodu nie je úplná, alebo že nie je dostatočne označený (označenie hadicového navijáku, návod na obsluhu…) naši kontrolóri sú pripravení tieto závady odstrániť.

Súčasťou kontroly požiarneho vodovodu je aj tlaková skúška hydrantovej hadice aby sa zistilo, či nie je poškodená a odoláva skúšobnému tlaku. O tlakovej skúške hadice ako aj o kontrole požiarneho vodovodu vyhotovíme kontrolnú správu.

  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje