Hasiace prístroje


Spoločnosť HASTEX spol. s r.o. ponúka na predaj prenosné a pojazdné hasiace prístroje. Viac ako 90% predaných kusov tvoria hasiace prístroje od slovenského výrobcu KODRETA Štefanov s.r.o.

Nami predávané hasiace prístroje sú certifikované podľa normy EN3. Súčasťou balenia, pri najpoužívanejších modeloch, je vešiak, ktorý slúži na osadenie hasiaceho prístroja na stenu alebo do auta. Samozrejmosťou je možnosť dokúpiť aj príslušenstvo k hasiacim prístrojom (vešiaky, stojany, skrinky atď.) a služby (kontroly, opravy/tlakové skúšky)

Vedeli ste, že kontrola hasiaceho prístroja sa vykonáva 1x za rok a tlaková skúška hasiaceho prístroja každých 5 rokov ? Ak si nieste istí, stačí sa pozrieť na dátum výroby hasiaceho prístroja, ktorý je vyrazený na nádobe. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z.

Každá právnická osoba a fyzická osoba je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na:

+ prenosné hasiace prístroje
+ pojazdné hasiace prístroje

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na:

+ vodné
+ penové
+ práškové
+ CO2 (snehový)
+ halónové

Prenosné a pojazdné práškové hasiace prístroje

PR1, PR2, P6T, PG4Le, P50Te

Prenosné a pojazdné hasiace prístroje CO2

S2KTe, S5KTe, S2x10, S1x30, S2x30

Prenosné hasiace prístroje vodné

V9Ti

Prenosné hasiace prístroje penové

VP6 TNC, VP9 TNC

Prenosné hasiace prístroje s čistým hasivom FM-200

CA2Le, CA4Le, CA6Le

Skrinky na hasiace prístroje

vhodné na uskladnenie

Stojan na hasiaci prístroj

dokonalý stojan na hasiaci prístroj

Poznáte sodabubble?
Chcem spoznať
  • Projekty spoločnosti Hastex

Naše projekty

bombicky.sk
Bombicky.sk

Široký výber bombičiek za skvelé ceny


Pozrieť
bombicky.sk
Sodabubble.sk

Široký výber výrobníkov a bombičiek


Pozrieť
shape
  • Recenzie

Čo o nás povedali?

kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov
  • Služby

Služby, ktoré Hastex poskytuje