Hasiace prístroje

Hasiace prístroje

Spoločnosť HASTEX spol. s r.o. ponúka na predaj prenosné a pojazdné hasiace prístroje. Viac ako 90% predaných kusov tvoria hasiace prístroje od slovenského výrobcu KODRETA Štefanov s.r.o.

Nami predávané hasiace prístroje sú certifikované podľa normy EN3. Súčasťou balenia, pri najpoužívanejších modeloch, je vešiak, ktorý slúži na osadenie hasiaceho prístroja na stenu alebo do auta. Samozrejmosťou je možnosť dokúpiť aj príslušenstvo k hasiacim prístrojom (vešiaky, stojany, skrinky atď.) a služby (kontroly, opravy/tlakové skúšky)

Vedeli ste, že kontrola hasiaceho prístroja sa vykonáva 1x za rok a tlaková skúška hasiaceho prístroja každých 5 rokov ? Ak si nieste istí, stačí sa pozrieť na dátum výroby hasiaceho prístroja, ktorý je vyrazený na nádobe. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z.

Každá právnická osoba a fyzická osoba je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať

Titus Bugár
M: +421 908 790 959 | E: obchod@hastex.sk
Hasiaca technika | Služby
Adresa predajne a dielne: Stará Vajnorská 6, 831 06 Bratislava

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na:

prenosné hasiace prístroje

pojazdné hasiace prístroje

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na:

vodné

penové

práškové

CO2 (snehový)

halónové

Vyhlásenie o zhode HP

Hasiace prístroje

SCROLL UP
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnyNaspäť do obchodu

    Nákupný košík