hasiaci_pristroj-610x300

Hasiaca technika

Práškové hasiace prístroje, snehové (CO2), vodné, penové a hasiace prístroje s čistým hasivom Fe-36

Potravinárske a technické plyny

Predaj a prenájom tlakových fliaš plnených CO2, Dusíkom a ich zmesou N2 + CO2 (Pivoplyn) Argón zvárací 4.6. Rozvoz tlakových fliaš. Plnenie bombičiek do výrobníkov sódy

hasiaci_pristroj-610x300

Služby

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Poskytujeme našim zákazníkom odborné školenia v oblasti BOZP.

Ponuka produktov a služieb

Spoločnosť Hastex® vznikla v roku 1991 a v oblasti svojho podnikania sa od svojho vzniku zaradila medzi najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku. Zaoberá sa poskytovaním odborných činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a plnením fliaš CO2. Základom je poskytovať našim zákazníkom komplexné služby – tzn. od spracovania projektovej dokumentácie cez realizáciu, údržbu až po následný servis. Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou v danom odbore, čo zabezpečuje potrebnú kvalitu nami poskytovaných služieb. Využitím našich niekoľkoročných skúseností môžete aj Vy ochrániť zdravie a životy ľudí, ale aj nemalé materiálne škody, ktoré požiar spôsobuje.

Široký výber tlakových fliaš a bombičiek za skvelé ceny