Plnenie fliaš

Plnenie tlakových fliaš CO2 sa vykonáva do fliaš, ktoré zodpovedajú príslušným predpisom (EN, STN, vyhlášky, predpisy o bezpečnosti technických zariadení).

Plniace stredisko: Stará Vajnorská č. 6, Bratislava

Otváracie hodiny: 7:00 – 15:30