Rozvoz alebo objednávky tlakových fliaš tel: +421 907 444 555

Hasiaci prístroj práškový 6kg (P6Te) s revíziou

Hasiaci prístroj obsahuje 6 kg hasiaceho prášku ABC. Je pod stálym tlakom, ktorý je kontrolovateľný pomocou manometra inštalovanom do ventilu. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, možno ho použiť priemysle, poľnohospodárstve , obchode, lekárskych ordináciách , skladoch a podobne. Prístroj je určený aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000 V. Prednosťou práškových hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť. Súčasťou balenia je vešiak na zvislé uchytenie hasiaceho prístroja.

Revízia prenosného hasiaceho prístroja – zahŕňa štítok o vykonaní kontroly, protokol o vykonaní kontroly a notifikáciu k blížiacemu sa termínu opätovnej kontroly. Táto služba je potrebná najme v prípade že hasiaci prístroj umiestňujete v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., vyhlášky 699/2004 Z. z., vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. , vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z.. a vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z.

Návod a záručný list

Certifikát

 

40,20  s DPH

506 na sklade

Ďalšie informácie

Hmotnosť 10 kg
Množstvo náplne

6kg

Účinnosť hasenia

27A, 144B, C

Priemer nádoby

180mm

Výška

570mm