Rozvoz alebo objednávky tlakových fliaš tel: +421 907 444 555

Hasiaci prístroj s čistým hasivom CA 6 LE - 6kg

Plynové hasiace prístroje sú naplnené špeciálnym čistým hasivom FM-200 od americkej spoločnosti DuPont. Uvedené hasiace médium je oficiálnou náhradou zakázaných druhov halónov, ktoré z ekologických dôvodov nemôžu byť používané. Tento hasiaci prístroj je určený pre hasenie triedy požiaru B a predovšetkým na zariadenia pod elektrickým napätím do 110 kV pri dodržaní minimálnej bezpečnej vzdialenosti 3 metre. Hasivo FM-200 je nielen elektricky nevodivé, ale je netoxické, ekologické a nespôsobuje koróziu . Vzhľadom k tomu, že sa po hasení samo odparí, je vhodné najme na hasenie požiarov elektronických zariadení, výpočtovej techniky, záznamové techniky, nosičov dát, telefónnych ústrední, elektromotorov, archívov, múzeí a podobne.

420,00  s DPH

Dostupné na objednávku

  • Doplnková služba
    • 0 €

Ďalšie informácie

Hmotnosť 11 kg
Kód tovaru

HP6015

Množstvo náplne

6 kg

Teplotný funkčný rozsah

od -20°C do +60°C

Minimálna hasiaca schopnosť

5A, 55B

Priemer nádoby

150 mm

Výška

590 mm

Doba činnosti

14 sekúnd

Doplnková služba

Kontrola – prenosný hasiaci prístroj