Rozvoz alebo objednávky tlakových fliaš tel: +421 907 444 555

Hasiaci prístroj s čistým hasivom CA 4 LE - 4kg

Plynové hasiace prístroje sú naplnené špeciálnym čistým hasivom FM-200 od americkej spoločnosti DuPont. Uvedené hasiace médium je oficiálnou náhradou zakázaných druhov halónov, ktoré z ekologických dôvodov nemôžu byť používané. Tento hasiaci prístroj je určený pre hasenie triedy požiaru B a predovšetkým na zariadenia pod elektrickým napätím do 110 kV pri dodržaní minimálnej bezpečnej vzdialenosti 3 metre. Hasivo FM-200 je nielen elektricky nevodivé, ale je netoxické, ekologické a nespôsobuje koróziu . Vzhľadom k tomu, že sa po hasení samo odparí, je vhodné najme na hasenie požiarov elektronických zariadení, výpočtovej techniky, záznamové techniky, nosičov dát, telefónnych ústrední, elektromotorov, archívov, múzeí a pod.

324,00  s DPH

50 na sklade

  • Doplnková služba
    • 0 €

Ďalšie informácie

Hmotnosť 7.2 kg
Kód tovaru

HP6014

Množstvo náplne

4 kg

Teplotný funkčný rozsah

od -20°C do +60°C

Minimálna hasiaca schopnosť

5A, 34B

Priemer nádoby

150 mm

Výška

419 mm

Doba činnosti

10 sekúnd