Hasiace prístroje

Hasiaci prístroj je technický prístroj slúžiaci na hasenie požiaru v počiatočnej fáze. Využívajú sa k základnej požiarnej prevencii domácností, firiem, podnikov, úradov a rôznych budov, objektov či vozidiel. Najčastejšie používané sú Práškové, Snehové, Penové (vodné) a Hasiace prístroje s čistým hasivom.